Causes del problema

La igualtat de gènere, també coneguda com a igualtat de sexes, implica que els homes i les dones han de rebre el mateix tractament, llevat que hi hagi una raó biològica per a un tractament diferent.

Aquesta imatge representa la igualtat de génere.

Aqui teniu una pagina amb molta informació sobre aquest tema.


Aquest video explica que els homes i les dones som iguals i que no hi ha ningú diferent.